Yeni Eklenen Programlar
Opera 60.0.3255.109
DiskSavvy Pro (64-bit) 11.9.18
DiskSavvy Pro (32)bit 11.9.18
EMDB 3.42
USB Safely Remove 6.1.5
FrostWire 6.7.3
NewFileTime 3.31
Atomic Time Synchronizer 12.0
Dr.Explain 5.5.1115
Balabolka 2.11.0.647